Lenny Rouanet Photographe Voyages

Kyoto, Japon

Kinkakuji

Ginkakuji

Nanzen-ji

Ville de Kyoto

Kyōto-gosho

Fushimi Inari-taisha

Forêt de bambous d'Arashiyama

Kiyomizu-dera

Byodoin